Preguntes que m’han fet durant la residència (i IV)

A què respon la selecció d’artistes?

Tots els artistes convidats han treballat i treballen en i sobre l’espai públic. Aquest ha estat el primer criteri de la selecció. No és el mateix treballar a fora amb tota la consciència que això suposa, que treballar i exposar(se) dins l’espai d’una galeria o centre d’art. Inicialment eren sis artistes els convocats, però el temps, el pressupost i la disponibilitat va fer que en quedessin quatre.Read More »